Påmelding

Påmelding av turer skjer online på www.seaeurope.no Depositum på 25% betales når turen bookes. Resten av betalingen forfaller en måned før avreise. Det er mulig å bestille via e-post, kontakt stiftelsen på seaeurope@radich.no. All registrering er bindende.

 

Reiseforsikring

Alle medseilere må ha gyldig reiseforsikring og ulykkesforsikring med vilkår som er dekkende for formålet. Dekningene må være gyldig under hele oppholdet om bord på Christian Radich. Medseilere må være innforstått med at det kan medføre risiko å delta som medseiler om bord på Christian Radich. Personskade kan inntreffe om bord og en dekningsmessig skade vil være dekket av den enkeltes reise og ulykkesforsikring. Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader.

 

Avbestillingskostnader tokt:

Innbetalt beløp refunderes ikke.

 

Kansellering av tokt:

Hvis toktet må kanselleres av uforutsigbare forhold (“force majeur”), har medseiler rett til refusjon dersom toktet ikke er påbegynt. Påbegynt tokt og eventuell endring av hjemreise, forutsettes dekket av den enkeltes reiseforsikring.

Dersom vilkåret om minimumsantall deltakere ikke er oppfylt på seiltokt, blir kunden kontaktet senest 4 uker før toktet, og får i slike tilfeller refundert hele det innbetalte beløpet eller får tilbud om å delta på et annen tokt.

Stiftelsen Christian Radich garanterer å frafalle alle krav og refundere alle innbetalinger dersom vi må kansellere et tokt eller medseilere er forhindret i å delta pga covid-19.

Helse

Alle med normalt god helse kan seile med Christian Radich. Vi forventer at flest mulig også entrer riggen, men ønsker du ikke det, sier du fra til besetningen. Har du en helsemessig begrensing må dette vurderes nærmere. For mange er sjøen et fremmed element og helsemessige begrensinger du ikke tenker over til daglig kan forsterkes om bord. Det forventes at alle ombord er i stand til å ta vare på seg selv da besetningen ikke har kapasitet til å yte ekstra hjelp til den enkelte. En helsemessig begrensing vil forsterkes ytterligere i dårlig vær. Dersom du benytter rullestol eller krykker, kan du ikke delta på tokt.
Det er viktig at det opplyses om allergier og all medisinbruk må registreres. Vær oppmerksom på at medisiner mister sin effekt ved sjøsyke. Husk å gi beskjed til sersjant og vaktleder om bord dersom du bruker sjøsyketabletter eller sjøsykeplaster (vi anbefaler plaster som fås på resept). Ved bruk av sjøsykemedikamenter kan du ikke delta i riggklatring en viss tid etter inntak, 6 timer etter inntak av siste tablett og 12 timer etter at sjøsykeplaster er tatt av.

Personopplysninger

Fordi du seiler som medseilere om bord på tokt, må Stiftelsen innhente personopplysninger som sendes til havnemyndigheter i avgangs- og ankomsthavn. Disse blir behandlet konfidensielt i Stiftelsen og informasjonen slettes i våre arkiver 14 dager etter seilasen.

Under tokt kan det bli tatt bilder av medseilere og skuta, Stiftelsen forbeholder seg retten til å bruke slike bilder i markedsføringsøyemed, både på nett og på trykk.

 

Avgang- og ankomsttider

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai. Du må ta hensyn til dette ved bestilling av transport til og fra skuta. Reise til og fra havner er ikke inkludert i toktprisen.

 

Aldersgrense

Nedre aldersgrense er 12 år på Sea Europe turene hvis ikke det står opplyst noe annet.

Vi har nulltoleranse for alkoholbruk for medseilere under 18 år, også i utenlandske havner.

 

Klagefrist

En eventuell klage på reisen må gjøres skriftlig til Stiftelsen innen en måned etter toktet, enten pr. e-post til seaeurope@radich.no eller pr brev til Stiftelsen Christian Radich, Akershusstranda 9, 0150 Oslo.