Barn 12 – 17 år: 50% (barn fra 15 år kan reise alene)

Medlemmer av Venneforeningen: 25%, på Sea Europe, 10% på øvrige produkter og turer – kode: CRV