Stiftelsen Christian Radich følger alle pålegg og forordninger gitt av helsedirektoratet og sjøfartsdirektoratet på våre seilinger. Vi vil løpende vurdere smittesituasjonen og de generelle smitteverntiltakene i samfunnet og tilpasse oss dette. Vi må forholde oss til nasjonale og lokale regler i de havnene vi besøker. Så lenge det foreligger innreisebegrensninger fra andre land, vil krav om testing og karantene måtte overholdes og dokumenteres.

 

For å ivareta sikkerheten knyttet til Covid-19 for våre medseilere og mannskap har vi per dato følgende ekstraordinære tiltak:

 

Alle som skal seile med Christian Radich må fylle ut et helseerklæringsskjema og ta med om bord. Hvis svaret på spørsmålet om Covid-19 vaksine er tatt er JA, kan man se bort fra resterende spørsmål om Covid-19. Hvis svaret er NEI på vaksine og JA på noen av de andre spørsmålene, må medseiler umiddelbart ta kontakt med stiftelsen for å avklare situasjonen. Dette sendes ut i god tid før avreise sammen med siste oppdateringer.

 

Har du har symptomer på covid-19, også milde symptomer, skal du ikke reise med oss uten å kunne fremlegge en negativ test tatt senest 48 timer før avgang. Medseilere fra Norge vil uansett kunne bli bedt om å gjennomføre test innen 48 timer før avreise. Vi vil løpende vurdere muligheten for hurtigtesting på kaia før avgang.

Rutiner for håndvask og hygiene gjennomgås i introduksjonen til nye medseilere. Oppslag om rutiner knyttet til hygiene henger synlig på sentrale steder om bord. Desinfiserings-sprit vil være tilgjengelig mange steder om bord. Hyppig håndvask er svært viktig.

 

Besøkende vil ikke ha adgang til skipet og vi vil derfor ikke arrangere åpent skip i havnene. Planlagte utflukter kan gjennomføres under forutsetning av at underleverandør ivaretar det gjeldende smittevernet.

Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor en person om bord viser symptomer skal vedkommende umiddelbart isoleres på egen lugar og testes. Vi følger for øvrig gitte regler for håndtering av påvist smitte om bord.

 

Vi har sikret tilgang og kapasitet på nødvendig smittevernutstyr om bord. Vi har medisinsk ansvarlig om bord. Det føres offisielle passasjerlister for alle som er om bord slik at eventuell smittesporing kan skje på en effektiv måte.

 

Vi oppfordrer også alle til å ta hensyn til sine medseilere og følge Fhi’s smittevernregler, samt sette seg inn i lokale smittevernregler ved besøk i utenlandske havner.

Hvis du er testet positivt eller av annen covid-19 relatert grunn ikke kan seile med oss vil innbetalte beløp til stiftelsen bli refundert. Sett deg inn i Folkehelseinstituttets (Fhi’s) seneste oppdateringer før reisen. https://www.fhi.no/  samt lokale restriksjoner.